تشخیص بافت های سرطانی

یکی از نکات جالب در پژوهش های حوزه هوش مصنوعی  ، کاربرد های فراوان در حوزه های مختلف  با توجه به ماهیت ذاتی اون هست . یکی از شاخه های کاربردی هوش مصنوعی ، شاخه پزشکی هست که ما تشخیص بافت های سرطانی رو برای بررسی انتخاب کردیم . در ادامه مطلب…